ELGSPALT SOM RÅVARE

Igjennom materielltester, laboratorietester og felttester ute hos smelteverkene, har BIA-prosjektet «Fremtidens vernebekledning for smelteverksarbeidere» avdekket at elgspalt er en godt kvalifisert råvare til bruk i vernebekledning for arbeidsoperasjoner med ekstremt høye temperaturer og mye metallsprut. Et 20-talls ulike skinntyper og tekstiltyper ble testet. Elgspalt fremstår som mer slitesterk, er lettere, er mykere, og puster bedre enn andre skinntyper. I tillegg er elgspalt vaskbar, og den eneste skinnråvaren som kan sertifiseres etter EN ISO 11612:2015.